Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Studii Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu”
 
Centrul de Studii Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu”
Direcţiile de cercetare ale CSIPIM

 

 

     Direcţiile majore de cercetare ale colectivului CSIPIM vizează:

 

      O prima direcţie de analiză o reprezintă cercetarea anticlericalismului românesc în secolele XIX-XX. Aceasta ar cuprinde, în esenţă,  investigarea mişcării liberi cugetări din România şi a diverselor tangenţe ale acesteia (socialismul, feminismul, problema evreiasca, practica incinerării, comuniştii români, înmormântari laice). Analiza are în vedere perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului al XIX-lea până la debutul celui de al Doilea Război Mondial. Se va urmări organizarea unei Conferinţe internationale anuale (Dying and Death in 18th-21st Century Europe, 2017, a X-a ediţie), precum şi diseminarea rezultatelor cercetării (articole, cărţi, volume de studii, ediţii critice). Se va urmări, de asemenea, atragerea unor doctoranzii înspre aceasta tematică sau înspre alte tematicii conexe, integrabile domeniului antropologiei istorice.


     O altă direcţie de cercetare dezvoltată în cadrul Centrului vizează bibliologia şi patrimoniul cultural naţional. Avem în vedere cu preponderenţă cartea veche, atât cartea românească veche, cât şi cartea veche tipărită în limbile latină, maghiară şi germană. Iniţiată în anul 2007 o dată cu organizarea ediţiei I a Conferinţei naţionale Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional această direcţie de investigaţie urmăreşte inventarierea, interpretarea şi valorificarea cărţii vechi din spaţiul Transilvaniei istorice în perioada secolelor XVI-XIX. Cercetările asociate acestei direcţii au la bază următoarele obiective: organizarea anuală a Conferinţei naţionale Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional, publicarea anuală a lucrărilor Conferinţei în număr tematic special în Revista Transilvania (revistă indexată BDI SCOPUS), dezvoltarea de proiecte cu finanţare naţională şi dezvoltarea de parteneriate cu instituţii din ţară şi din străinătate. Dintre realizările semnificative în această direcţie de cercetare amintim: Proiectul UEFISCDI Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identităţi culturale, 2011-2016, http://diam.uab.ro/index.php?s=10HYPERLINK "http://diam.uab.ro/index.php?s=10&p=28"&HYPERLINK "http://diam.uab.ro/index.php?s=10&p=28"p=28 şi Conferinţa naţională Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional care în anul 2016 a ajuns la ediţia a X-a.