Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Studii Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu”
 
Centrul de Studii Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu”
Scopul şi obiectivele CSIPIM

 

Obiectivul general al CSIPIM îl constituie promovarea cercetării de vărf (metode de cercetare, tipuri de analiză, conceptualizări) în domeniul istoriei şi politologiei prin abordări interdisciplinare, prin colaborări interne şi internaţionale (organizarea unor seminarii de lucru, sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale).

     Obiective strategice:

     Formarea unui nucleu de cercetare (cadre universitare, cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenţi) specializat în profilul de cercetare al Centrului.

     Extinderea temelor şi proiectelor de cercetare finanţate prin granturi şi contracte naţionale de cercetare în cadrul PN II, PN III şi prin accesarea fondurilor europene de finanţare a cercetării ştiinţifice.

     Promovarea cercetării de vărf (metode de cercetare, tipuri de analiză, conceptualizări) în domeniul istoriei şi politologiei prin abordari interdisciplinare, prin colaborări interne şi internaţionale (organizarea unor seminarii de lucru, sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale).

     Creşterea nivelului de recunoaştere şi de vizibilitate a rezultatelor cercetării ştiinţifice, prin participarea la conferinţe ştiinţifice prestigioase şi prin prezenta în publicaţiile ştiinţifice recunoscute pe plan naţional şi internaţional.

     Iniţierea de noi parteneriate şi consolidarea celor existente cu structuri similare din universităţi şi instituţii de cercetare din ţară şi străinătate.