Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Studii Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu”
 
Centrul de Studii Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu”
Legislaţie cercetare

 

 

 

     Statutul personalui de cercetare-dezvoltare-inovare din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
     Statutul cercetătorului-Legea 319/2003 cu modificările şi completările ulterioare
     Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare