Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Studii Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu”
 
Centrul de Studii Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu”
Despre CSIPIM

 

Centrul de Studii Istorice şi Politologice "Iuliu Maniu" înfiinţat prin ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5541/02.12.1997 este format din personal de cercetare propriu şi funcţionează ca unitate de cercetare stabilă şi autonomă, fără personalitate juridică, în cadrul Departamentului de Istorie, Arheologie şi Muzeologie al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Centrul are o structură proprie de cercetare, cu obiectiv fundamental de cercetare ştiinţifică bine definită, în colaborare cu cea care se desfăşoară la nivelul catedrelor de specialitate din Universitate şi care corespunde unor domenii prioritare de studiu, contribuind astfel la rezolvarea unor probleme teoretice fundamentale ale domeniului de cercetare investigat.